Tân Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt – Cha Phó Mới Họ Đạo Hòa Thành

print

Tân Linh Mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt

 Cha Phó Mới Họ Đạo Hòa Thành

“Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10)

Vào lúc 9h00 ngày 16/7/2022, tại nhà thờ Hòa Thành, Cha Đôminicô Châu Hoàng Ngọc, cha sở họ đạo Hòa Thành, đã công bố sắc lệnh thuyên chuyển của Đức Giám Mục Giáo Phận và đại diện linh mục hạt Cà Mau chào đón tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Nhựt đến hạt Cà Mau với sứ vụ cha phó họ đạo Hòa Thành.

Họ đạo Hòa Thành cũng hân hoan chào đón cha phó thứ 22, cha Gioan Baotixita. Ngài là một tân linh mục được Đức Giám Mục Stêphanô Tri Bửu Thiên phong chức vào ngày 15/6/2022. Là một linh mục trẻ, với đầy lòng nhiệt huyết của sứ vụ mới, cha đã vâng lời đến với họ đạo để cộng tác với cha sở xây dựng họ đạo “Hiệp Hành: Hiệp Thông – Tham Gia – Sứ Vụ” trong thời đại mới.

Trong bài giảng, cha Phaolô Trần Minh Tân đã chia sẻ về ý nghĩa sứ mạng của một mục tử, sứ mạng xin vâng theo thánh ý Chúa trong hồng ân của Ngài. Với sứ vụ mới, nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân cho cha để cha hoàn thành sứ mạng Chúa trao trong tình yêu và thánh ý của Ngài.

MVTT/Hạt Cà Mau