Thánh Ca Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

print

Thánh Ca Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria

Đáp ca: TV 12: 

1. Sinh Nhat Duc Trinh Nu Maria 8.9. TV 12.enc

 

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến: 

Hiệp lễ: Sinh nhật Đức Maria: 

2. Sinh Nhat Duc Maria (hiep le).enc

Kết lễ: Mừng sinh nhật Đức Maria: 

3. Mung sinh nhat Duc Maria (ket le).enc