Thánh Ca Phụng Vụ Chúa Nhật XV TN B

print

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B.

Đáp Ca: TV 84:

Hiệp Lễ 1: Người được sai đi:

Hiệp Lễ 2: Với Chúa con đi:

Kết lễ : Trên đường sứ mạng: