Thánh Ca Phụng Vụ CN V Mùa Chay B

print

Thánh Ca Phụng Vụ CN V Mùa Chay B

 

Nhập lễ: Xin Chúa xót thương:

Đáp Ca. TV 50:

Hiệp lễ – Hạt Lúa vùi chôn: