Thánh ca PV Tam Nhật Thánh & PS

print

Thánh ca PV Tam Nhật Thánh & PS

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115:

 

Nghi thức Rửa chân: Khiêm nhu phục vụ:

 

Hiệp lễ (1). Cúi xuống thật gần:

 

Hiệp lễ (2). Điều răn mới:

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Đáp ca- TV 30: 

 

Kính thờ thánh giá (1): Trên cây thập giá: 

 

Kính thờ thánh giá (2): Thánh Giá Đức Kitô:

 

Hiệp lễ (1) – Yêu như Chúa yêu: 

 

Hiệp Lễ (2) – Trên thập giá xưa:

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1:TV 32:

 

Đáp ca bài đọc 2: TV 15:

 

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18:

 

Đáp ca bài đọc 4: TV 29:

 

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117: 

 

Hiệp lễ 1: Tin Mừng phục sinh:

 

Hiệp Lễ 2: Vì Chúa đã phục sinh:

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

 

Nhập Lễ: Mừng ngày Phục Sinh:

 

 Đáp ca : TV 117: 

 

Ca tiếp liên CN PS: 

 

Hiệp Lễ : Ngày Phục Sinh: