Thánh Ca Xuân PDF – Lm Pet Tri Văn Vinh

print

LINK TẢI VỀ:

https://www.mediafire.com/file/87fpbqllzd5pott/Xuan_tvv.zip/file

1-Nghi thức ngũ bái
2-Ngu bái 1
3-Ngũ bái 2
4-Hái lộc đầu xuâm
5a-Xuân nay về
5b-Xuân nay về
6-Cho lo chi
7-Gió xuân đã về
8-Tôi tin Ba Ngôi