Thánh Lễ An Táng Cha Gioan Batixita Hồ Văn Khang

print

Thánh Lễ An Táng Cha Gioan Batixita Hồ Văn Khang

Nguồn Gp Long Xuyên

Sáng ngày 02/03/2020, linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên cùng các linh mục trong lớp K3a xuất thân từ Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ, quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân xa gần đã đến giáo xứ Khánh Bình, Châu Đốc để dâng thánh lễ cuối cùng với Cha Gioan B. Hồ Văn Khang và đưa tiễn cha đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Ai ai cũng nhỏ lệ và xúc động trước cái chết bất ngờ của Cha Gioan Baotixita. Giáo phận Long Xuyên mất đi một linh mục gương mẫu về đời sống mục vụ. Giáo xứ Khánh Bình mất đi một ngưởi mục tử luôn hết lòng vì đoàn chiên, và bà con giáo dân cũng như anh chị em các tôn giáo bạn mất đi một Anh Tám chân chất, bình dị và hiền lành.

Chúng ta chia sẻ nỗi buồn với giáo xứ Khánh Bình và cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita được Chúa sớm ân thưởng Nước Trời.