Thánh Lễ An Táng Cha Vinh Sơn Trần Văn Thục

print

Thánh Lễ An Táng Cha Vinh Sơn Trần Văn Thục

Vào lúc 9g00 sáng ngày 23.3.2022 Thánh Lễ An Táng Cha Vinh Sơn Trần Văn Thục đã được cử hành với sự chủ tế của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai (vì Đức Cha Stephano sau khi tẫn liệm cho cha Vinh Sơn đã mắc bệnh)

Cha Tổng Carôlô trong bài giảng đã nhắc lại sơ lược tiểu sử cha Vinh Sơn: Thụ phong Lm trong một hoàn cảnh bất thường, thi hành chức vụ Lm trong những họ đạo miền quê Cà Mau với ưu tư  thao thức lo phát triển dân sinh (dù bao lần thất bại!) và đặc biệt cha là một Lm nhiệt thành chăm lo truyền giáo cách riêng những người di dân.

Ước mong cha Vinh Sơn cũng được như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga,17,24)

MVTT/GPCT

Cha Tổng Carôlô giảng lễ