Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phêrô Ngô Trung Ngọc

print

Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phêrô Ngô Trung Ngọc

Hôm qua lúc 8h00’’ ngày 12 tháng 04 năm 2023, họ đạo Thánh Tâm đưa tiễn ông cố Phêrô Ngô Trung Ngọc (1950) về nơi an nghỉ cuối cùng bằng thánh lễ An Táng.

Trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện với gia đình Sr. Anna Ngô Thị Yến Linh, thánh lễ đồng tế diễn ra với sự hiện diện của cha quản hạt Nicôla Đỗ Hoàng Thọ và quý cha trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ. Ngoài ra, tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý nữ tu thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và các hội dòng khác, quý tang quyến, quý thân nhân, thông gia của gia đình ông cố.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha sở Giacôbê Nguyễn Thanh Hảo đã đọc thư phân ưu của Đức Cha Stêphanô, vị Chủ chăn của Giáo phận Cần Thơ đến gia đình tang quyến, như một niềm an ủi, nâng đỡ đức tin vào Chúa Phục Sinh trong tuần Bát Nhật Phục Sinh này.

Trong thánh lễ, với mối thân tình với gia đình ông cố Phêrô, Cha Anphongsô Lê Kim Thạch, nguyên cha phó họ đạo Trà Lồng – Thánh Tâm, nguyện quản hạt Vị Thanh đã chia sẻ Lời Chúa:

Cai chết có thể là bất ngờ và không bất ngờ:

Thật là bất ngờ cho những đang sống mà chỉ biết hưởng thụ không lo phần rỗi linh hồn mình. “Sống bữa nào hay bữa ấy”. Truyện kể một người đàn ông sống hưởng thụ và đến giờ chết bất ngờ trách Chúa sao không báo trước cho con. Nhưng Chúa nói: Ta đã gởi con ba bức thư cảnh tỉnh. Bức thư thứ nhất nói là: tóc con đã bạc rồi, bức thư thứ hai tiếp theo nói rằng: Răng con đã rụng rồi, bức thư cuối cùng là tay chân và gân cốt đã rã rời không còn bao lâu nữa. Ba bức thư ấy để con chuẩn bị cho cái chết đó. Cha Anphongsô kể.

Và không bất ngờ cho những ai biết phòng xa bằng đời sống thức tỉnh như lời Chúa dặn: “Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Thực vậy, văn hào Cervante đã ví von: “ Cái chết là anh thợ gặp không biết nghỉ trưa”. Sự khôn ngoan phòng xa cũng được cổ nhân căn dặn: “ Nhân vô viễn sự, tắc hữu cận ưu – không lo xa, tức sẽ buồn gần”. “Tích y phòng hàn – giữ áo ấm để phòng khi lạnh”.  Đồng thời, cái chết sẽ không bất ngờ cho những ai sống tốt từng giây phút của hiện tại. linh mục Dual Val đã nói: “Trời của bạn sẽ được hình thành ngay dưới đất bằng chính đời sống của bạn”. 

Như thế, cái chết chỉ thực sự bất ngờ cho người đang sống hưởng thụ, không lo phần hồn của mình. Còn cái chết đột ngột nhưng không phải là cái chết bất ngờ cho những ai biết phòng xa chuẩn bị và sống tốt giây phút hiện tại trong bổn phận đang có.

Ông cố đã sống tốt bổn phận với ba đức tính: Sống hiền lành cả chồng lẫn vợ, sống có tình trong gia đình và với họ đạo Thánh Tâm. Mọi thánh lễ và công tác ông có đều hiện diện. Người sống quảng đại với Chúa, ông cố đã dâng cho Chúa người con cao quý là Sr. Anna Ngô Thị Yến Linh và đóng góp nhiều cho họ đạo Thánh Tâm. 

Với những đức tính đẹp lòng Chúa, nhưng ông cố Phêrô vẫn là một con người còn nhiều thiếu sót, yếu đuối, mỏng giòn. Vì thế cha Anphongsô tha thiết xin cộng đoàn hãy: “Dâng một lời cầu, dâng một câu kinh, dâng một lần hy sinh” cho ông cố Phêrô trong thánh lễ này.

Sau thánh lễ, Sr Anna Ngô Thị Yến Linh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cộng đoàn tham dự thánh lễ. Linh cửu của ông cố Phêrô được an nghỉ tại đất thánh họ đạo Thánh Tâm vào lúc 10h00”, với niềm tiếc thương của cộng đoàn và niềm hy vọng Phục Sinh mà Chúa hứa: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11,25).

MVTT/Hạt Trà Lồng