Thánh Lễ Tạ Ơn 2 Điểm Sinh Hoạt Tôn Giáo Tập Trung: Nàng Âm – Tắc Biển – Giáo Hạt Cà Mau

print

THÁNH LỄ TẠ ƠN

2 ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG:

NÀNG ÂM – TẮC BIỂN – GIÁO HẠT CÀ MAU

– Điểm sinh hoạt tôn giáo tận trung NÀNG ÂM, thuộc Ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau.

– Điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung TẮC BIỂN, thuộc Ấp Tắc Biển, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển, Tỉnh Cà Mau.

– Vào lúc 9g30 ngày 13 – 14/06/2024 Giáo hạt Cà mau dâng thánh lễ tạ  ơn Chúa. Với sự hiện diện Cha Bênađô Nguyễn Tấn Đạt, Quản hạt Cà Mau – Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban loan báo TM Giáo phận, Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn, trưởng ban loan báo TM Giáo hạt Cà mau, cùng Quý Cha trong Giáo hạt Cà mau.

– Cha Philipphê giảng lễ: gợi lên sự cần thiết có ĐSHTGTT dành cho người già, người bệnh, người không phương tiện, người nguội lạnh…có điều kiện để tham dự thánh lễ. Cùng sự hiện diện của giáo dân giữa lương dân là loan báo TM.

– Sau lễ Cha Quản hạt Cà mau thay mặt cho Giáo phận: Cám ơn gia đình Ông Nguyễn Thành Tân – Gia đình Ông Nguyễn Văn Tá, đã cho mượn nhà và đất làm nơi SHTGTT.

Cám ơn Chính quyền các cấp đã chấp thuận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho SHTGTT Nàng Âm và Tắc Biển.

MVTT/Hạt Cà Mau

+++