Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang (09 giờ 00: Thứ Ba, ngày 14.12.2021)

print