Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA | 17g00 | Ngày 09/1/2022

print