Thi Ca Tin Mừng Tuần  XX Thường Niên 2019

print

Thi Ca Tin Mừng Tuần  XX Thường Niên 2019

Chúa Nhật XX Thường Niên C.

THỨ HAI, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

THỨ BA, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

THỨ TƯ, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

THỨ NĂM, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

THỨ SÁU, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

THỨ BẢY, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN.

 

Chúa Nhật XX Thường Niên C

 Tin Mừng: Luca 12: 49-53

PHẤN ĐẤU

Thầy đem lửa xuống thế gian,

Mong sao lửa cháy, tràn lan khắp miền.

Tình yêu nung nấu triền miên,

Tỏa lan khắp chốn, ân thiêng dạt dào.

Chúa mong phép rửa Cha trao,

Chu toàn thánh ý, thiên cao cứu đời.

Lòng Thầy khắc khoải khôn vơi,

Đến khi hoàn tất, sáng ngời ước mong.

Bình an nước chảy xuôi dòng,

Cho người tâm thiện, trong lòng ước mơ.

Tại sao chia rẽ hững hờ?

Mẹ cha con cái, nghi ngờ lẫn nhau.

Con trai con gái sầu đau,

Thành viên chống đối, trước sau gây thù.

Ghen tương oán ghét dập trù,

Phân chia đối phó, gương mù khắp nơi.

Lửa thiêng soi chiếu rạng ngời,

Tình yêu thập giá, gọi mời hy sinh.

Theo Thầy từ bỏ thân mình,

Đắng cay khổ nạn, cực hình cũng cam.

 

THỨ HAI, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 19, 16-22).

TRỌN LÀNH

Làm sao được sống đời đời?

Vào nơi hằng sống, gọi mời dấn thân.

Giới răn tuân giữ ân cần,

Mười Điều luật dậy, thế nhân giữ mình.

Giết người, trộm cắp, ngoại tình,

Gian tham chứng dối, tội tình tránh xa.

Vâng lời thảo kính mẹ cha,

Yêu thương kẻ khác, thứ tha lỗi lầm.

Thanh niên phấn khởi tự tâm,

Chu toàn tất cả, công tâm thật thà.

Chúa thương nhắn bảo về nhà,

Con về bán hết, cửa nhà gia sang.

Rồi đem bố thí dân làng,

Kho tàng châu báu, thiên đàng không xa.

Mong rằng con hãy theo Ta,

Giầu sang sản nghiệp, anh ta buồn sầu.

 

THỨ BA, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 19, 23-30).

THEO THẦY

Người giầu khó chiếm Nước Trời,

Lạc đà chui lỗ, dễ hời thông qua.

Hơn là giầu có điêu ngoa,

Khó nghèo quảng đại, thiên tòa thi ân.

Tông đồ bỡ ngỡ phân trần,

Khó lòng cứu độ, tinh thần thế gian.

Loài người không thể trao ban,

Tình yêu Thiên Chúa, ban tràn ân thiêng.

Chúng con từ bỏ của riêng,

Được gì kiếp sống, linh thiêng vào đời.

Theo Thầy ân nghĩa cao vời,

Ngày sau vinh hiển, rạng ngời phúc vinh.

Từ cha, bỏ mẹ, hy sinh,

Ruộng nương, nhà cửa, hiến mình chuyên chăm.

Thầy ban phần thưởng gấp trăm,

Đời này kiếp tới, muôn năm sống đời.

 

THỨ TƯ, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 20, 1-16a).

NHÂN HẬU

Chủ nhà sáng sớm ra đồng,

Thuê người làm mướn, một đồng trả công.

Ba giờ nhóm thợ ở không,

Trả tiền công nhật, ngóng trông từng giờ.

Khoảng giờ thứ sáu đợi chờ,

Chủ ông khẽ gọi, muốn nhờ việc đây.

Vào giờ thứ chín buồn lây,

Không ai thuê mướn, đứng đây suốt ngày.

Giờ chiều mười một hôm nay,

Buồn sầu đói khát, cả ngày uổng không.

Chủ thương nhắn gọi làm công,

Trả tiền sòng phẳng, một đồng thưởng cho.

Mỗi người lãnh được một đô,

Người sau kẻ trước, đừng so làm gì.

Mọi người thỏa thuận thực thi,

Chủ nhà nhân hậu, từ bi vô ngần.

 

THỨ NĂM, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 22, 1-14).

TIỆC CƯỚI

Dụ ngôn tiệc cưới Nước Trời,

Vua kia gởi thiệp, xin mời tham gia.

Tiệc mừng sắp sẵn tại nhà,

Khách mời từ chối, bôn ba việc đời.

Có người thăm trại nhiều nơi,

Người đi buôn bán, thuận thời kiếm ăn.

Có kẻ nhục mạ khó khăn,

Chối từ đánh đuổi, can ngăn gây phiền.

Vua quan thịnh nộ tự nhiên,

Sai người thiêu hủy, cả miền sát nhân.

Vua truyền mời gọi cận lân,

Mời vào tiệc cưới, thần dân tứ bề.

Đầy phòng chật ních chẳng chê,

Vua đi quan sát, chẳng nề khó khăn.

Không may có kẻ gian manh,

Nhà vua bắt gặp, lỡ đành chịu giam.

 

THỨ SÁU, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 22, 34-40).

GIỚI RĂN

Giới răn trọng nhất trên đời,

Hãy yêu mến Chúa, gọi mời kính tin.

Yêu thương Thiên Chúa hết mình,

Hết lòng hết sức, đáp tình Chúa yêu.

Giới răn thứ nhất cao siêu,

Thứ hai trọng nhất, mến yêu mọi người.

Yêu thương kẻ khác trong đời,

Lề luật tóm tắt, đôi lời trao ban.

Thực hành đức ái sẻ san,

Chu toàn thiên ý, tuôn tràn hồng ân.

Tình yêu cao trọng bội phần,

Yêu người yêu Chúa, tình thần hăng say.

Lo toan phục vụ hằng ngày,

Cô đơn bệnh hoạn, cơ may góp phần.

Chia cơm xẻ áo tha nhân,

Thi hành luật Chúa, thần dân Nước trời.

 

THỨ BẢY, TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

(Mt 23, 1-12).

THỰC HÀNH

Trên tòa giảng dậy truyền rao,

Khuyên răn dậy bảo, thao thao nhiều lời.

Các Thầy Luật Sĩ dậy đời,

Nhóm người Biệt Phái, gọi mời thực thi.

Những gì họ nói đậm ghi,

Đừng theo cách thế, hành vi họ làm.

Trần đời lòng dạ tham lam,

Vì rằng họ nói, không làm ý Cha.

Chất vai gánh nặng người ta,

Họ không lay thử, chiếc đà nặng vai.

Thẻ kinh nới rộng cho dài,

May dài tay áo, bệ đài oai phong.

Ghế đầu đám tiệc trong phòng,

Bái chào đường phố, trong lòng hoan ca.

Chúng con chỉ có một Cha,

Tôn thờ kính mến, ngợi ca muôn đời.

 Lm. Giuse Trần Việt Hùng