Thơ Mời Họp Mặt Ban Thường Vụ HĐMVGX GPCT

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BAN GIÁO DÂN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THƠ MỜI HỌP MẶT

Kính gửi: Quí Cha phụ trách Ban Giáo Dân các Hạt

      Quí vị Thành viên Ban Thường Vụ HĐMVGX trong Giáo Phận

Kính mời Quí Cha phụ trách Ban Giáo Dân các Hạt và Quí vị Ban Thường Vụ HĐMVGX trong toàn Giáo Phận tham dự ngày Họp mặt của HĐMVGX để mừng lễ bổn mạng: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Lượng giá 2 năm thực hiện Quy chế HĐMVGX đang được thực hiện.

Thời gian: Thứ bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2020

                  Từ 7 giờ 30 – 15 giờ 30

Địa điểm: TTMV Giáo Phận Cần Thơ (480 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ).

Xin quí Cha phụ trách Ban Giáo Dân của Hạt tổng kết và báo cáo số lượng thành viên tham gia và báo cho Cha trưởng Ban Giáo Phận trước ngày 03/11/2020. Xin Quí Cha tổ chức phương tiện đi lại tập thể hiệu quả để được hỗ trợ.

Trân trọng kính mời.

Trưởng Ban Giáo Dân Giáo Phận

Lm. Dom Nguyễn Đức Mười