Thơ PÂ CN 1 Mùa Chay Năm C

print

Chiến Thắng Sa Mạc

Vào rừng sa mạc ăn chay

Không ăn không uống đêm ngày cử kiêng

Sa tan cám dỗ liên miên

Giê su mắng nó ơn thiêng giúp Ngài

Thú vui danh lợi tiền tài

Là ba quỷ kế hỡi ai giữ gìn.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Cám Dỗ

Nếu là con Chúa nhân lành

Thì ông hãy biến đá thành bánh ăn

Nếu quỳ lạy trước tôi đây

Thì bao nhiêu quốc gia này của ông

 

Nếu gieo mình xuống mặc lòng

Thì thiên sứ sẽ đỡ nâng nhẹ nhàng.

……………………………………….

Hỡi Satan hãy lui ra

Ngươi đừng thử thách Chúa là Chúa ngươi.

Hoa Xanh