Thơ PÂ CN Lễ Thăng Thiên Năm C

print

Quê Trời

Tin Mừng khắp thế giảng rao

Ai tin thì rửa đem vào tình yêu

Kẻ tin thì có nhiều điều

Khử độc trừ quỷ chữa nhiều bệnh nhân

Vinh quang ngự giữa triều thần

Bên Cha từ ái chung phần yêu thương.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Chứng Nhân

Có lời Kinh Thánh chép rằng

Đức Ki Tô phải muôn vàn khổ đau

Thứ ba ngày sẽ tươi màu

Ngài trong kẻ chết huy hoàng xác thân

Hãy rao giảng cho muôn dân

Mở lòng sám hối, nhận phần thứ tha

Chính anh em sẽ thật là

Chứng nhân cho những điều này từ đây.

Hoa Xanh