Thơ PÂCN 17 TN Năm C

print

Nguyện Cầu

Nguyện cầu như Chúa dạy ta

Danh Cha cả sáng Nước Cha lan tràn

Nếu ai cơ cực lầm than

Thì lòng rộng mở chứa chan tình người

Kiên tâm trì chí ai ơi

Tình Cha phủ bóng muôn đời phúc vinh

Lm Pet Trương Điệu

 

Hãy Xin

Anh em hãy cứ xin đi

Ngày vui sẽ đến những gì cầu xin

Anh em hãy cứ kiếm tìm

Đợi trông sẽ thấy con tim rộn ràng

Anh em đừng có muộn màng

Mạnh tay gõ cửa trông chừng mở ra

Trên trời Đấng thật là Cha

Sẽ ban ơn phúc cho ta dư đầy.

Hoa Xanh