Thơ PÂCN 18 TN Năm C

print

Làm Sao

Làm sao ai biết làm sao

Khi mà kho chứa nơi nao cũng đầy

Thôi thì lẫm mới tôi xây

Hồn tôi ngơi nghỉ sum vầy hoan ca

Hôm nay hồn nó trình Ta

Ích chi của cải xót xa trao người.

Lm Pet Trương Điệu

Phù Vân

 Có người phú hộ giàu sang

Bạc vàng thóc lúa kho tàng nhiều nơi

Ông ta tự nhủ ăn chơi

Làm sao cho hết đã đời xác thân

Nhưng Ngài cảnh báo ân cần

Đêm nay có chắc xác thân sống đời

Hay là lìa khỏi cuộc chơi

Bao nhiêu của cải cũng rời xác thân.

Hoa Xanh