Thơ PÂCN 20 TN Năm C

print

Lửa Yêu

Ta đem lửa mến vào đời

Ước mong lửa cháy rạng ngời tình thương

Ta đem chia rẽ ruột rà

Bình an chẳng thấy một nhà phân ly

Ta mong chân lý thực thi

Hạnh phúc sẽ thấy lương tri an bình.

Lm Pet Trương Điệu

  ***

Lửa Của Chúa

Anh em cứ tưởng Thầy ban

Hòa bình cho trái đất này hay sao

Không phải như thế đâu nào

Thầy đem chia rẽ biết bao cho đời

 

Đem từng ngọn lửa đến nơi

Và mong lửa ấy sẽ ngời sáng lên

Lòng Thầy khắc khoải triền miên

Đến khi hoàn tất xong nguyên việc này.

Hoa Xanh