Thơ PÂCN 29 TN B: Mẫu Gương Phục Vụ

print

Mẫu Gương Phục Vụ

 Anh em nên biết điều này

Người đời làm lớn mê say uy quyền

Bắt dân ca tụng chính mình

Mọi người đều phải lặng thinh nghe lời

 

Nhưng anh em phải khác thôi

Ai làm lớn hãy giúp người anh em

Đứng đầu khiêm tốn âm thầm

Chăm lo phục vụ theo gương của Thầy.

 

Chúa nhật XXIX thường niên năm B

Hoa Xanh