Thơ PÂCN Lễ MTC Năm C

print

Hóa Bánh

Mua đâu được bánh mà mua

Tông đồ bối rối chịu thua keo này

Mười hai thúng vụn còn đây

Năm ngàn no thỏa cho tầy lòng Cha

Tình yêu Thiên Chúa bao la

Nuôi con Mình Máu thiết tha nhà Chầu.

Lm Pet Trương Điệu

 

Bánh Và Cá

Anh em hãy bảo họ ngồi

Thành từng nhóm nhỏ, số người năm mươi

Bấy giờ Ngài ngước lên trời

Dâng lời chúc tụng đồng thời bẻ ra

Chỉ năm cái bánh nhỏ và

Hai con cá nhỏ gọi là có thôi

Năm ngàn người uống ăn rồi

Còn thừa bánh vụn mười hai thúng đầy.

Hoa Xanh