Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 1 MV A

print

CHỜ CHÚA ĐẾN

Nhớ thời hồng thủy Noe

Say sưa đàng điếm thuyền ghe hững hờ

Con Người sẽ đến bất ngờ

Đến như kẻ trộm vào giờ bất ưng

Sẵn sàng tỉnh thức không ngừng

Mong manh kiếp sống xin đừng lãng quên.

Lm Pet. Trương Điệu

 

 TỈNH THỨC

 Anh em tỉnh thức lại đi

Vì không biết Chúa thực thi giờ nào

Ngày Chúa đến sẽ ra sao

Cách nào được Chúa ngọt ngào thương yêu.

 

Anh em nên biết một điều

Chủ nhà nếu biết đêm nay trộm về

Sẽ tỉnh thức chẳng ngủ mê

Canh chừng chẳng để chúng bê đồ nhà.

Hoa Xanh