Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 15 Thường Niên A

print

Gieo Giống

Có người mang thóc đi gieo

Đôi tay vung vãi bay vèo khắp nơi

Vệ đường lúa cúng chim trời

Hạt trên sỏi đá rã rời héo khô

Um tùm chết nghẹt gai khô

Hạt vào đất tốt vào bồ bội thu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Hạt Giống Lời Chúa

Hạt giống gieo vãi nhiều nơi

Tâm hồn đất tốt thảnh thơi tuyệt vời

Lời Chúa phát triển gọi mời

Trổ sinh ơn thánh Chúa Trời ân ban.

Lm. Biển Xanh.