Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 16 Thường Niên A

print

Lúa và Cỏ Lùng

Tâm huyết hạt giống được gieo

Nào ngờ cỏ dại cũng theo ra đồng

Vâng theo ý Chúa chờ mong

Lúa vào kho lẫm cỏ đồng cháy khô.

Lm. Biển Xanh.

 Tốt Xấu

“Cỏ lùng giữa ruộng lúa mì

Gương mù xã hội hư đi bao người

Giúp con sống tốt giữa đời

Kiên tâm đón nhận mọi người vì Cha.”

Sưu tầm