Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên A

print

Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 25 Thường Niên A

Chúa Gọi

Sáng trưa chiều tối mặc lòng

Chủ nhà tìm thợ vun trồng vườn nho

Một đồng thỏa thuận trao cho

Có người lẩm bẩm đắn đo giờ làm

Này anh ganh tị tham lam

Nhiệt tình không có phải cam phận buồn.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Duy Nhất Một Đồng

Vườn nho Thiên Chúa gọi mời

Mọi người thiện chí tuyệt vời trả công

Trước sau duy nhất một đồng

Phần thưởng quý giá đợi trông Nước Trời.

Lm. Biển Xanh.