Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 MV A

print

Vào Rừng

                Vào rừng xem sậy phất phơ

        Xem người áo đẹp thẩn thơ lụa là

                Xem nhà ngôn sứ áo da

        Hay xem Tẩy Giả bôn ba tuyệt vời?

                Nhưng ai nhỏ nhất Nước Trời

        Cũng còn cao trọng gấp mười Gioan.

Lm Pet Trương Điệu

 

Ngài Là ai?

Các anh cứ thuật lại đi

Cho Gioan biết những gì tai nghe

Người đau kẻ ốm quặt què

Nay đi lại được chẳng hề khó khăn

 

Người mù xem thấy rõ ràng

Người cùi được sạch mịn màng xác thân

Kẻ điếc nghe thấy rất gần

Người dù đã chết dậy lần bước đi.

Hoa Xanh