Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 3 Phục Sinh

print

Đồng Hành

                 Trên đường khách lạ chen vào

        Âu lo chia sẻ đổi trao tâm tình

                Giêsu cắt nghĩa Thánh Kinh

        Kitô đau khổ tự mình Phục Sinh

                Khi Người bẻ bánh biến hình

        Emmau giã biệt đăng trình Gialiêm.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Lời Bình An

“Hai ông môn đệ buồn rầu

Trở về làng cũ Emau nản lòng

Hiện ra Chúa gặp các ông

Đem lời Kinh Thánh giải thông nỗi buồn

Chúng con xin Chúa ban ơn

Biết dùng lời Chúa ủi an gia đình.”

 Sưu tầm