Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 32 Thường Niên A

print

Tỉnh Thức

 Mười cô trinh nữ rước dâu

Năm cô khờ dại hết dầu lang thang

Đêm khuya chàng rể hô vang

Năm cô đèn sáng rộn ràng đêm thâu

Khôn ngoan tỉnh thức đèn dầu

Ngày giờ Chúa đến biết đâu mà ngờ.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 Khôn và Dại

Khôn dại khác ở nhìn xa

Dầu đèn luôn có chúng ta tiến vào

Tiệc cưới chàng rể dâng trào

Vui mừng hạnh phúc xiết bao diệu kỳ.

Lm. Biển Xanh.

 

Sẵn Sàng

Đón chàng r đi hơi lâu

Năm cô kh di bình du không mang

Năm cô khôn biết lo toan

D ngôn Chúa dy sn sàng đi sau.

Sưu tầm