Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 5 TN Năm A

print

Muối Sáng

                Phận làm hạt muối mặn ghê

        Muối mà không mặn ủ ê lối mòn

                Xây thành sừng sững trên non

        Làm sao che giấu héo hon mây ngàn

                Các con ánh sáng thế gian

        Sáng soi thiên hạ ngập tràn ơn cha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Muối Thế Gian

Các con là muối thế gian

Và là ánh sáng huy hoàng khắp nơi

Để nên nhân chứng giữa đời

Sáng soi cho hết mọi người biết Cha.”

Sưu tầm