Thơ Phúc Âm CN 18 Thường Niên, Năm B

print

Bánh Thiêng

               Giavê ban bánh Man na

Nuôi dân Do Thái xót xa dặm trường

Giêsu ban bánh tình thương

Ban Mình ban Máu trên đường về quê

Sầu đau buồn tủi tái tê

Tin yêu tìm đến no nê cuộc đời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Bánh Sự Sống

Man-na nuôi dưỡng dân riêng,

Trải qua sa mạc rừng thiêng an lành.

Hôm nay thịt máu Chúa ban,

Nuôi hồn nuôi xác hồng ân nhất đời.

Ta nay muốn được lên trời

Bánh ban sự sống, Chúa mời gọi ta.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.