Thơ Phúc Âm CN 23 TN B: Chúa Chữa Người Câm Điếc

print

Chúa Chữa Người Câm Điếc

Người ta đem đến cho Ngài

Một người câm điếc từ ngày mới sinh

Xin Ngài thương xót tội tình

Ra tay cứu chữa cực hình quá lâu

 

Ngước lên trời khấn nguyện cầu

Ngài ban lệnh hãy tức thì mở ra

Người tàn tật được khỏi ngay  

Còn người chứng kiến vui thay chúc mừng.

Hoa Xanh