Thơ Phúc Âm CN 28 Thường Niên, Năm B

print

Thơ Phúc Âm CN 28 Thường Niên, Năm B

Từ Bỏ

Thanh niên giàu có muốn theo

Chúa truyền: bỏ hết, sống nghèo, theo Ta

Xin cho con biết tránh xa

Ham mê của cải xa hoa trần đời.

Sưu tầm

 

Sự Khôn Ngoan Đích Thật

Giữa đời khôn dại biết ai ?

Người khôn theo Chúa, đừng sai điều này:

Cho đi tất cả hôm nay,

Vinh quang hạnh phúc tỏ bày mai sau.

Ai ơi luôn biết nguyện cầu,

Khôn ngoan đích thực là đầu mọi ơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.