Thơ Phúc Âm CN 28 TN B: Bán Gia Tài

print

Bán Gia Tài

Anh về đem bán gia tài

Cho người nghèo khó để mà theo ta

Những người giàu có thật là

Khó mà chiếm được vinh hoa nước trời

 

Nhiều việc đối với loài người

Chẳng sao làm được dù hoài cố công

Nhưng ta luôn phải cậy trông

Việc gì Chúa muốn  thì không khó gì

 

Chúa nhật XXVIII TN năm B

Hoa Xanh