Thơ Phúc Âm CN 3 MC B

print

Thanh Tẩy

Thánh đô bừng hội Gialiêm

Đền thờ phủ bóng uy nghiêm hóa phàm

Trâu bò tiền bạc oàm oàm

Nơi nơi chất chứa lòng tham con người

Giêsu đánh đuổi tơi bời

Làm sao hóa chợ Chúa Trời nhà Cha

Cứ phá đền thờ cho ta

Chỉ trong ba bữa nguy nga dựng liền.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đền Thờ

Các ông cứ phá đền thờ,

Ba ngày dựng lại, chẳng nhờ tay ai.

Tuyên ngôn của Đấng Thiên Sai,

Chết rồi sống lại chẳng sai chút nào.

Phần ta phải biết tự hào,

Là đền thờ Chúa, sống sao vẹn tòan.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.