Thơ Phúc Âm CN Lễ Hiển Linh

print

Hiển Linh

 Vua người Do Thái mới sinh

Chúng tôi triều bái đăng trình đông phương

Vua quan bối rối nát lòng

Bêlem cứu Chúa thuộc dòng Giuđa

Dẫn đường sao lạ xa xa

Vàng hương mộc dược thiết tha dâng Ngài.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Tìm Chúa

 Các nhà Đạo sĩ phương đông,

Được ơn soi sáng lên đường dấn thân.

Tìm nơi Vua cả giáng trần :

Vàng, hương, mộc dược kính dâng tôn thờ.

Bạn ơi! Sao vẫn chần chờ ?

Hãy mau tìm đến bái thờ Chúa Con.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.