Thơ: Thứ 6 Tuần Thánh – Ăn Chay

print

Thơ: Thứ 6 Tuần Thánh

19.04.2019

Ăn Chay

Hôm nay Giáo hội kêu mời

Ăn chay kiêng thịt đáp lời cầu xin

Hồng ân Thiên Chúa hiển linh

Ban cho lòng trí ân tình dựng xây.

 

Tình yêu của Chúa phủ đầy

Tâm hồn thể xác ngất ngây cuộc đời

Hy sinh chịu đựng tuyệt vời

Mẫu gương Con Chúa sáng ngời ngàn năm.

 

Ăn chay cầu nguyện âm thầm

Vào phòng đóng cửa an tâm thưa rằng

Tội con thống hối ăn năn

Xin Ngài tha thứ đỡ nâng đường đời.

 

Tình yêu Thiên Chúa cao vời

Ban cho người thế chung lời tán dương

Giê-su Con Chúa là đường

Dẫn ta tiến bước trên đường vinh quang.

 

Thứ Sáu ngày mới đã sang

Kiên tâm chiến đấu không hàng Quỷ ma

Giê-su anh cả chúng ta

Chiến thắng vinh hiển món quà tình yêu.

 

Xin dâng lên Chúa sáng chiều

Lòng thành kính cẩn trăm triệu lời kinh

Hôm nay con quyết hy sinh

Món quà quý giá hương tình Chúa Cha.

Lm. Biển Xanh.