Tằm Và Nai

print

Tằm Và Nai

1

mang dáng vẻ khù khờ,

ăn dâu, tằm nhả tơ ?

người đời thu đan áo

ấm đông giá không ngờ !

2

con sâu bò nhởn nhơ,

hóa kiếp bay lẳng lơ,

sinh nở đông, ăn hại

ruộng màu ra xác xơ !!

 

rừng che lá mịt mờ !

thú hoang sống thẩn thơ !

ngao du tìm săn vặt…

rình bắt kẻ yếu khờ ?

 

giữa hoang dã lặng tờ

giấu dưới vỏ đơn sơ

quái thú nằm yên ắng

chợt ! bắt kẻ thờ ơ ??

3

rừng già có nai tơ

soi bóng dưới trăng mờ

vào thu buồn héo hắt

nhớ gì gọi buâng quơ ??

 

nai già, nai vẫn tơ ?

cố hữu tính ngây thơ !

ngắm nhìn, ôi thương quá,

lời bình thật không quá :

“ngơ ngác như nai tơ”.

4

Đất Trời thương vô bờ :

Tằm ở đời nhả tơ.

nai hong mình thơ mọng

tặng đời nguồn ý thơ.

 

11.05.2021 -lm Hải-Uyên.