Thông Báo về Các Khóa Thánh Nhạc Hè 2019

print

    BAN THÁNH NHẠC

 GIÁO PHẬN CẦN THƠ

THÔNG  BÁO

VỀ  CÁC KHÓA THÁNH  NHẠC  HÈ  2019

 Kính gởi :

                             Quý Cha Quản Hạt, Quý Cha Ban Thánh nhạc các Hạt,    

        Kính gởi quý Cha sở, Kính gởi quý Soeurs

 Ban Thánh Nhạc chúng con xin thông báo về  Khóa Thanh Nhạc

                                                 KHÓA THANH NHẠC

Thời gian :  từ 8 giờ sáng ngày 29 tháng 7 đến 3 giờ chiều 2 tháng 8 năm 2019

Mục đích : Huấn luyện về luyện thanh ( luyện tiếng ) – Cách phát âm chính  xác  ( đọc rõ chữ , khẩu hình )  giúp phát triển khả năng ca hát cho các ca viên , đặc biệt cho quý Vị Ca Trưởng.

Thành phần tham dự  : Tất cả mọi người có tham gia ca đoàn và các tu sĩ đã có học rồi  hay chưa học.

Địa điểm  :  Trung tâm Mục Vụ  GP Cần Thơ  ( Bình Thủy )

                            Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha và Quý Dòng Tu.

                                             Cần Thơ  ngày 05  tháng 06 năm 2019

 

1-Cha Phaolô Lê Tấn Phong (Cần Thơ)

2-Cha Fx.Lê văn Thanh Tùng (Vị Thanh)  

3-Cha Phêrô Huỳnh Tấn Hảo (Trà Lồng)

4-Cha Phêrô Chu Quang Trịnh (Đại Hải)

5-Cha Giuse Trần văn Thăng (Sóc Trăng)

6-Cha Phêrô Nguyễn văn Siêng (Bạc Liêu)

7-Cha Phêrô Nguyễn văn Sử (Cà Mau)

                                                         Đại diện Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Cần Thơ

                                                                      Linh mục Phêrô Tri văn Vinh.