Thông Báo Về Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

      BAN GIÁO DÂN

Cần Thơ, ngày 6 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ

Kính thưa: Quý Cha Giáo Phận Cần Thơ,

Quý vị Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

Được sự chấp thuận của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ, Ban Giáo Dân chúng con xin gởi đến Quý Cha & Quý vị Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX) thông báo sau đây:

  1. Kết thúc Nhiệm kỳ Ban Thường Vụ HĐMVGX Giáo Phận Cần Thơ:

Theo Sắc Lệnh Phê Chuẩn Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Số 199/SL-2018 của Đức Giám Mục Giáo Phận ký ngày 20/11/2018, Ban Thường Vụ HĐMVGX trong Giáo Phận có nhiệm kỳ 4 năm từ 2018-2022. Nay đã đến hạn mãn nhiệm, Linh mục Chánh xứ có nghĩa vụ tổ chức bầu cử hoặc tuyển chọn theo Quy chế HĐMVGX từ Điều 34 đến Điều 40.

Theo Quy Chế HĐMVGX, Điều 31, khoản 1: “Các thành viên Ban Thường vụ đã mãn nhiệm có thể nhận Bằng Ghi Ơn của Giám mục Giáo phận nếu được linh mục Chánh xứ và HĐMVGX mãn nhiệm đồng thuận”. Vì vậy kính xin quý Cha sở duyệt lại danh sách Ban Thường vụ được đề cử cấp Bằng Tưởng Lệ gởi cho Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân trong Giáo hạt vào dịp tĩnh tâm Hạt tháng 10.

  1. Ban Thường Vụ HĐMVGX nhiệm kỳ mới 2022-2026:

Theo Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ, Điều 40: “Khi có lý do chính đáng và hợp pháp không thể tổ chức bầu cử một Hội đồng mục vụ giáo xứ mới, linh mục Chánh xứ có thể lưu nhiệm Hội đồng mục vụ giáo xứ cũ thêm một nhiệm kỳ…”

Kính xin Quý Cha gởi Danh sách Ban Thường Vụ Nhiệm kỳ mới 2022-2026 cho Cha phụ trách Ban Giáo Dân trong Giáo hạt dịp Tĩnh Tâm Hạt tháng 10, hạn chót là ngày 30/10 để Ban Giáo Dân đệ trình Đức Cha phê chuẩn trước ngày nhậm chức Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 13/11/2022.

  1. Họp mặt tổ chức Thánh lễ Tạ ơn & Nghi thức tuyên hứa của Ban Thường vụ:

Thánh lễ Tạ ơn và trao Bằng Tưởng lệ cho Quý vị BTV nhiệm kỳ cũ & Nghi thức tuyên hứa của Quý vị BTV mới sẽ diễn ra tại Giáo hạt. Xin Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân Hạt phối hợp với Cha Quản hạt tổ chức thực hiện.

Ban Giáo Dân chúng con xin chân thành cảm ơn.

T/M BAN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Trưởng Ban

Lm. ANTÔN ĐẶNG HỮU KHA

(ĐT: 0918.867.391)

*Ghi chú: Quý Cha phụ trách Ban Giáo Dân trong các Hạt

– Hạt Cần Thơ: Cha Ar. Lê Văn Chương, ĐT: 0395.855.518

– Hạt Vị Thanh: Cha Dom. Nguyễn Trung Trực, ĐT: 0909.273.555

– Hạt Trà Lồng: Cha Mic. Võ Văn Thành, ĐT: 0919.500.096

– Hạt Đại Hải: Cha Pr. Trương Linh Vệ, ĐT: 0918.062.475

– Hạt Sóc Trăng: Cha Pr. Trần Hoàng Diệu, ĐT: 0915.727.232

– Hạt Bạc Liêu: Cha Fa. Nguyễn Phước Hậu, ĐT: 0988.991.543

– Hạt Cà Mau: Cha Dom. Châu Hoàng Ngọc, ĐT: 0906.948.483