Thông báo về họp HĐLM và các khóa bồi dưỡng

print

Thông báo về họp HĐLM và các khóa bồi dưỡng

Sau khi đã hỏi ý kiến Đức cha Stephano, cha Anton Vũ Văn Triết trân trọng thông báo quý cha trong giáo phận Cần Thơ và Hội Đồng Linh Mục những cuộc họp dự kiến sau đây sẽ được hoãn lại cho đến khi có thông báo mới ví lý do nguy cơ dịch bệnh COVID-19:

1/ Cuộc họp của Hội Đồng Linh mục dự kiến ngày thứ Tư 19/02/2020;

2/ Cuộc họp của Ban Mục Vụ giáo phận dự kiến ngày thứ Hai 24/2/2020

3/ Các khóa bồi dưỡng linh mục đã được hoạch định ngày tháng cụ thể.

Trân trọng kính báo

Lm. Gioan Trần Trọng Dung