Thông báo Về khóa thanh nhạc hè 2018

print

BAN THÁNH NHẠC

 GIÁO PHẬN CẦN THƠ

   Thông  báo

Về  khóa thanh  nhạc  hè  2018

 

 Ban Thánh Nhạc chúng con xin thông báo về Khóa Thanh Nhạc

 –Thời gian:  từ 8 giờ sáng  ngày  06 – 08 đến 15 giờ ngày 10 – 8/2018.

 –Mục đích : Huấn luyện về luyện thanh ( luyện tiếng ) – Cách phát âm chính 

                   xác  (đọc rõ chữ , khẩu hình)  giúp phát triển khả năng ca hát.

 –Thành phần tham dự  : Tất cả mọi người có tham gia ca đoàn và các tu sĩ đã

                                       có học rồi  hay chưa học.

 –Địa điểm  :  Trung tâm Mục Vụ  GP Cần Thơ  ( Bình Thủy )

 

           Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha và Quý Dòng Tu.

                                          Đại diện Ban Thánh Nhạc Giáo Phận Cần Thơ

                                                           Linh mục Phêrô Tri văn Vinh.