Thông Báo Về Việc Học Hỏi Và Thỉnh Ý Cấp Giáo Xứ

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Ban Linh Hoạt Giáo Phận

Năm Mục Vụ 2022 về “Hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành”

——– o O o ———

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HỌC HỎI và THỈNH Ý CẤP GIÁO XỨ

Kính quý Cha, sau buổi “Tập huấn giáo phận về Hiệp Hành, 14.02.2022”, để “Mời gọi tất cả các Giáo xứ tham gia vào tiến trình thỉnh ý, tổ chức các cuộc tập hợp để tham gia vào Tiến trình hiệp hành cấp địa phương” [1]Ban Linh Hoạt Giáo Phận kính báo đến quý Cha như sau :

I. Về việc học hỏi các tư liệu về tính Hiệp Hành.

  1. Theo các Tư liệu, để học hỏi trong suốt năm mục vụ 2022, gồm có : Tài liệu chuẩn bị THĐGM; Cẩm Nang cho THĐ về tính Hiệp Hành; Ba Bài chia sẻ tập huấn; Sáu Panô; Bản 25 câu hỏi-thưa. Xin quý Cha lần lượt chọn các đề tài nhỏ cho từng tuần, và trình bày cho Giáo dân học hỏi, theo kiểu 5 phút mỗi Chúa Nhật.
  2. Đặc biệt, như Thư Mục Vụ 3.1.2022, Đức Giám Mục Giáo Phận đã kêu gọi :

2.1. Xin các Giáo xứ Học hỏi, Cầu nguyện cho tiến trình Hiệp Hành của Hội Thánh và Giáo Phận”, cụ thể với “Kinh Cầu Nguyện cho Thượng Hội Đồng”, theo “Cẩm Nang cho Thượng Hội Đồng về tính Hiệp Hành”.

2.2 Xin quý Cha “Tập huấn cho bà con giáo dân trong 3 tuần trước ngày 13.3.2022”, theo 6 panô, 25 câu hỏi thưa, 10 câu hỏi thỉnh ý…

II. Về việc Thỉnh Ý cấp Giáo xứ.

  1. Để tổ chức chu đáo, hiệu quả cuộc họp thỉnh ý hiệp hành, kính mời quý Cha tham khảo chi tiết trong “Các đề xuất để tổ chức một cuộc họp thỉnh ý hiệp hành” (x. Cẩm Nang, Phụ lục B), và Những thái độ tham gia tiến trình hiệp hành”, “Các cạm bẫy cần tránh” (x. “Cẩm Nang”, số 2.3 và 2.4).
  2. Thời gian : Chúa nhật 13.3.2022. Trực tiếp hoặc trực tuyến (Tùy địa phương).
  3. Thành phần tham gia : Tất cả các thành phần Dân Chúa trong Giáo Xứ [2]. Nếu được, xin quý cha tổ chức gặp gỡ trực tiếp, chia sẻ, lắng nghe và phân định.

Lưu ý về nội dung và thành phần Thỉnh ý như sau :

3.1. Đối với Cộng đoàn Giáo dân nói chung, với các Đoàn-Hội, “Cả Thiếu nhi và Giới trẻ”[3]. Xin quý Cha sử dụng “Mười Chủ Đề Cốt Lõi…” (x. “Ba Bài Chia sẻ.”, trang 23-31).

3.2. Đối với những người không đến sinh hoạt tại Nhà thờ… Để có thể “Lắng nghe tiếng nói của mọi người cất lên” [4], xin quý Cha gửi tới họ các “Bản Thỉnh Ý…”, qua HĐMVGX, qua các Đoàn-Hội, qua các Gia đình… (Mời họ đánh dấu + vào các ô vuông mà họ muốn chọn. Nếu họ có Ý Kiến thêm, thì mời họ ghi ở phần giấy trắng còn lại của tờ Thỉnh Ý).

  1. Bản tổng kết: Ban Linh Hoạt GP sẽ gửi Mẫu Tổng Kết sau.

Xin quý Cha sở gửi tổng kết về Ban Linh hoạt GP trước ngày 10.04.2022./.

Nay kính báo

Ban Linh Hoạt GP.

19.02.2022.

—-

[1] x. “Cẩm nang cho THĐ về tính Hiệp Hành”, Phụ lục A.

[2] Quý Cha (Điều hành), Tu sĩ, HĐGX, Giáo lý viên, đại diện các Giới, Hội, Đoàn, các thành phần… (x.Tài liệu chuẩn bi.s. 31).

[3] x. “Cẩm nang…”, 2.1.

[4] x. “Cẩm nang…”, Phụ lục B & 2.1.