Thông Báo Về Việc Thực Hiện Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường 10.2019

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN

THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG 10.2019

Kính quý Cha,

Để mừng kỷ niệm 100 năm “TÔNG THƯ MAXIMUM ILLUD” của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, về “các cố gắng cổ vũ và phát triển những công cuộc truyền giáo”[1], Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công bố một Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường cho Giáo Hội toàn cầu, vào tháng 10.2019.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô,

Và theo yêu cầu của Đức Cha Stê-pha-nô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận Cần Thơ, kính mong quý Cha, cùng các Họ đạo và các Cộng đoàn, nhiệt tình thực hiện những đề nghị thực hành cho Tháng Truyền Giáo Ngoại Thường, cũng là tháng Mân côi kính Đức Mẹ, 10.2019:

1/ Chầu Thánh Thể mỗi thứ Năm, suy niệm và cầu nguyện cho việc Truyền Giáo.

2/ Lần “chuỗi Mân côi truyền giáo” theo cá nhân, gia đình, hoặc khu xóm, đoàn thể, họ đạo, và cộng đoàn…cầu nguyện cho việc truyền giáo[2].

3/ Chính thức thiết lập Ban Truyền Giáo của Họ đạo.

4/ Đọc Kinh truyền giáo trong các giờ kinh của họ đạo và cộng đoàn, trong các giờ hội họp của các đoàn thể[3].

5/ Cử hành trọng thể ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Chúa Nhật XXIX TN (20.10. 2019)…Với quyên góp cho việc Truyền Giáo.

6/ Mỗi Hạt tổ chức giao lưu, học hỏi về Truyền giáo.

7/ Mỗi Họ đạo và Cộng đoàn cử 2 người về tham dự ngày Đại Hội Loan Báo Tin Mừng, 16.10.2019, tại Trung Tâm Mục Vụ GPCT.

          Thân mến

Ban Loan Báo Tin Mừng

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ.

[1] Maximum Illud, số 7.

[2] Có đăng kèm mẫu “Lần Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo” trên trang web.gp.cantho, với những ý nguyện truyền giáo, theo Thư chung Hội Đồng Giám Mục VN 2003, về Sứ mạng Loan báo Tin Mừng của GHVN hôm nay.

[3] Theo mẫu Kinh truyền giáo chung toàn quốc, trên trang web.gp.cantho.