Thư Mời Ngày Họp Mặt Ơn Gọi GPCT 2021

print

Thư mời ngày Họp mặt ơn gọi Giáo phận 2021