Thư Mời Tham Dự Khóa Thường Huấn LMGPCT 2020

print

Giáo Phận Cần Thơ

Ban Thường Huấn/ Hội Đồng Mục Vụ GPCT.

 

THƯ MỜI

THAM DỰ KHÓA THƯỜNG HUẤN LMGPCT 2020

 

Kính gửi: Quý Cha Giáo Phận Cần Thơ.

Kính quý Cha,

Kính mời quý Cha đến tham dự Khóa Thường Huấn Linh Mục GPCT 2020:

– Được tổ chức một lần cho tất cả quý Cha trong Giáo Phận.

– Tại Trung Tâm Mục Vụ GPCT.

– Từ 9g00’ sáng thứ Hai (8.6) đến 16g00’ chiều thứ Năm (11.6.2020).

Lưu ý: Sáng thứ Hai dành để Tĩnh Tâm tháng Sáu, thay cho các cuộc Tĩnh tâm tại Hạt:

09g00’: Có mặt. Đức Cha khai mạc.

09g30’: Chầu Thánh Thể, bí tích Hòa Giải.

10g15’: Họp Hạt.

11g30’: Cơm trưa. Nghỉ trưa.

14g30’: Bắt đầu Khóa Thường Huấn.

– Đề tài: Học hỏi Tông huấn Maximum Illud & Christus Vivit.

– Xin quý Cha mang theo Tông huấn Christus Vivit, CMND. Không cần mang áo lễ và sách nguyện.

Rất mong quý Cha sắp xếp, để về tham dự đông đủ.

Nay kính báo

Ban Thường Huấn/Hội Đồng Mục vụ GPCT.