Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Bạc Liêu (có cập nhật)

print

Thuyên Chuyển Linh Mục Hạt Bạc Liêu

–  Ngày 16/12: Cha Dm. Nguyễn Ngọc Thuần đi nhậm sở Hòa Hinh. Thánh lễ 9g00, áo trắng.

–  Ngày 17/12: Cha Pr. Phạm Ngọc Ngân nhậm sở Vĩnh Hiệp. Thánh lễ 9g00, Áo Tím

NB: Theo cha Phụng vụ Hạt Bạc Liêu, lễ nhậm chức cha Ngân nhằm vào ngày 17/12 nên chỉ được mặc áo tím