Tìm Phúc Cho Mình?

print

Tìm Phúc Cho Mình?

Thật lòng nhìn anh chị, cô chú… sao phúc hậu quá!

Được khen phúc hậu là một niềm vui. Tâm sáng sẽ tỏ phúc ra bên ngoài, “khôn ngoan lộ ngoài mặt, què quặt lộ chân tay”. Tôi tin chắc điều ấy.

Chính lẽ đó, người Việt mình luôn nguyện ước được “tam đa”: đa phúc, đa lộc và đa thọ. Đó là niềm mơ ước lớn lao khi làm người. Đi đầu tam đa chính là phúc. Có phúc rồi mới có lộc, có phúc-lộc sẽ sinh thọ.

Mở từ điển, tôi bắt gặp từ phúc là sự hộ giúp của thần linh. Là người Công giáo, tôi tin phúc là sự hộ giúp của Thiên Chúa. Người có phúc là người được Thiên Chúa hộ giúp.

Tổ phụ Abraham là người được Thiên Chúa chúc phúc nên ông có lộc, và có thọ. Mẹ Maria được thiên thần nói là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, bởi Mẹ được Thiên Chúa hộ phù (x. St 12,1–25,18; Lc 1,38). Cũng thế, tất cả các vị thánh luôn là người có phúc, được Thiên Chúa hộ phù.

Vậy làm sao để được có phúc, nghĩa là được Thiên Chúa hộ phù, trợ giúp như các ngài?

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã nói lên một bí quyết duy nhất: “phúc cho những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa” (Lc 11,28).

Tin vào Thiên Chúa chưa đủ, vì ma quỷ vẫn tin đó. Nhưng lắng nghe và thực hành Lời Chúa mới là điều kiện để được phúc.

Đi tu là sửa mình bằng lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Do đó, người tu tốt chắc chắn là người có phúc, được Thiên Chúa bên cạnh phù trợ. Tu là sửa, nên người ngoài đời sửa mình cũng chính là tu thân để được ơn phúc Chúa phù trợ.

Vậy, Chúa dạy chúng ta để được phúc hãy: thờ phượng Chúa, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sự sống mình và tha nhân, làm chủ tính dục trong mỗi bậc sống của mình, sống công bằng bác ái với tha nhân và tập thể. Tôi đã nghe sâu lắng và thực hành sâu xa chưa?

“Tu một đời nhưng ngộ một thời”. Tuổi đời không chờ đợi tôi! Muộn màng và nghiệt ngã khi ai nói: gia đình tôi vô phúc! Cuộc đời tôi vô phúc! Nghĩa là tôi đã đánh mất phần phúc được Chúa phù trợ nên luôn gặp nhiều trắc trở.

“Có phúc mà không được hưởng”, có Chúa mà chẳng bao giờ nhận được ơn. Bởi phúc chỉ đến cho những ai chịu khó lắng nghe và sống Lời Chúa.

Lời thị phi đầy trên mạng xã hội và ngoài xã hội; có thể lầm khi nghe, lạc khi sống. Tôi tưởng chừng chẳng thấy phúc, chỉ thấy phiền!

Chúa nói với tôi: một ngày sống, con hãy sống Lời Chúa để tìm phúc cho mình và sẻ chia những điều phúc  thì hơn!

Tìm phúc và làm phúc, Chúa sẽ bên con.

Hiên Vắng 10-10-2021