Tin Giáo Xứ Thới Lai: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh

print

Tin Giáo Xứ Thới Lai: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh

Giáo Xứ Thới Lai, Thứ Ba, 20-02-2024, Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân Khánh Linh Mục của Cha Emmanuel Nguyễn văn Ghi, và Ngân Khánh Khấn Dòng của 3 Dì quê gốc Thới Lai.

Hiện diện có Cha Hoàng Hôn cùng mừng Ngân Khánh, Quý Cha của 3 Hạt Cần Thơ, Đại Hải và Vị Thanh, cùng với Quý Cha lớp Saviô và Quý Cha Lớp K2, cùng đông đảo Quý khách mời của Cha Emm Ghi.

Xin dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa về Hồng Ân cao quý này.

Giáo Xứ Thới Lai