Tin mới nhận v/v Tĩnh Tâm LM Hạt Bạc Liêu và Cà Mau Tháng 3.2019

print

 Tin mới nhận v/v Tĩnh Tâm LM Hạt Bạc Liêu và Cà Mau Tháng 3.2019

Tháng 3 Hạt Bạc Liêu và Cà Mau không Tĩnh Tâm LM

để quý cha phục vụ Lễ Giỗ cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

BBT/WCT