Tin vui: Đức Giám Mục Giáo Phận Ban Hành Sắc Lệnh Thành Lập Giáo Xứ Phanxico Xavier

print

Tin vui:

ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

BAN HÀNH SẮC LỆNH THÀNH LẬP

GIÁO XỨ PHANXICO XAVIER

Từ Giáo Điểm Hiệp Hưng- Thuộc Họ Đạo Phụng Tường

         Giáo xứ Tọa Lạc tại Ấp Mỹ Lợi B, Xã Hiệp Hưng, Huyện phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang, Cách Họ Đạo Phụng Tường 9 Km, là Giáo điểm Phanxico Xavier ( Khu Kinh Tế mới) của Họ Đạo Phụng Tường, Hạt Đại Hải, Giáo Phận Cần Thơ.

          Giáo Điểm Phanxco Xavier được Chính Quyền cho phép dâng lễ tại nhà Giáo Dân cách đây gần 30 năm, số giáo dân hiện nay là 434 người. Giáo Điểm nằm giữa 4 xã : xã Phụng Hiệp, Hiệp Hưng, Xã Hòa Mỹ, và Thị Trấn Cây Dương.

            Ngày 26 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Hậu Giang chấp thuận để Tòa giám mục Cần Thơ thành lập giáo xứ PHANXICO XAVIER (QĐ số 4079/UBND-NC, V/v thành lập giáo xứ PHANXICO XAVIER ).

       Ngày 15 tháng 5 năm 2019 Đức Giám Mục Giáo Phận ban hành Sắc Lệnh thành lập giáo xứ PHANXICO XAVIER  ( SL số 03/SL-TGM/2019).

        Xin mọi người cùng tạ ơn Chúa với giáo xứ PHANXICO XAVIER và cầu nguyện cho chúng con.

                                                                                             cha Phụ Trách

                                                                             Cha Dom. Nguyễn Trung Trực